Žádost o přístup do NORMIS
Za účelem uzavření Smlouvy o přístupu k vnitřním normám ČD je zapotřebí, aby žadatel poskytl ČD, a.s., konkrétní osobní údaje (viz žádost). Vyplněná žádost je základním předpokladem pro uzavření této smlouvy a tedy i plnění smluvního závazku, tj. poskytnutí přístupu k vnitřním normám společnosti ČD, a.s., z naší strany. Tento postup naplňuje podmínky zákonného zpracování osobních údajů při existenci právního titulu pro zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), neboť zpracování daných osobních údajů je nezbytné pro splnění této smlouvy.

Společnost

povinná pole jsou označená  *


Kontaktní osobaŽádám o přístup pro další osoby:

Výběr normy

Vyberte normy zaškrtnutím, nebo popište v poznámce.Výběr
D
Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí
Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.
E
Předpis pro údržbu elektrických zařízení Českých drah, a.s.
Hf
Hm
I
K,KC,KN
Předpis pro organizaci činnosti vlakového doprovodu osobní dopravy
Předpis pro osobní přepravu - Procesní listy osobní přepravy
M
Předpis Systém náležité péče Českých drah, a.s. dle nařízení EU č. 995/2010, o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Předpis k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami
Předpis pro hubení plevelů na železničních tratích a pozemcích ve vlastnictví Českých drah, a.s.
Předpis o stanovení požadavků vyplývajících z legislativy v oblasti ochrany životního prostředí v podmínkách ČD
Předpis pro zastupování Českých drah a.s. před orgány státní správy v oblasti životního prostředí
Metrologický řád Českých drah, a.s.
O
Ok
Výcvikový a zkušební řád Českých drah, a.s.
Op
Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě
Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ČD Op 16
PMR
Směrnice pro provoz elektrických jednotek řady 451, 452
Směrnice pro provoz elektrických jednotek řady 460 a 560
Směrnice pro provoz motorových vozů řady 810
PN ČD(TNŽ)
Kolejová vozidla železniční. Spirálové pružiny ploché pro zámky dveří železničních kolejových vozidel
Kolejová vozidla železniční. Názvosloví železničních kolejových vozidel
Názvy součástí hnacích vozidel
Kolejová vozidla železniční. Názvy součástí osobních a nákladních železničních vozů
Kolejová vozidla železniční. Názvy součástí brzdového zařízení
Kolejová vozidla železniční. Vnější barevné řešení železničních kolejových vozidel
Kolejová vozidla železniční. Označování vozidel podle uspořádání dvojkolí
Koľajová vozidlá železničná. Metóda určenia dynamického zaťaženia za jazdy
Osobné vozne s rozchodom 1435 mm. Pravidlá preverovania dodávok
Kolejová vozidla. Pryžové hadice s textilní vložkou pro železniční kolejová vozidla
Kolejová vozidla. Průjezdný průřez a obrys vozidla s rozchodem 760 mm
Kolejová vozidla železniční. Předpisy pro rozvod propan - butan
Průchod kouřovodu střechou
Kolejová vozidla železniční. Dílenská zkouška hnacích vozidel
Kolejová vozidla železniční. Motorové lokomotivy. Základní technické údaje
Kolejová vozidla. Osobní vozy délky 26,4 m o rozchodu 1435 mm. Typy, hlavní rozměry a technické požadavky
Kolejová vozidla. Dvounápravové podvozky železničních osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Typy, základní parametry a technické požadavky
Kolejová vozidla. Dvojkolí. Názvosloví
Kolejová vozidla železniční. Dvojkolí hnacích vozidel. Technické předpisy
Kolejová vozidla železniční. Značení části dvojkolí železničních kolejových vozidel
Železniční vozidla kolejová. Šablony a měřidla dvojkolí. Technické požadavky a rozměry
Dvojkolí úzkorozchodných lokomotiv. Hlavní rozměry
Kolejová vozidla železniční. Dvojkolí lokomotiv s rozchodem 1435 mm a 1520 mm
Minimální průměry hnacích, spřažených čepů a ložiskových čepů a nábojových sedel náprav železničních parních lokomotiv a tendrů
Odlitky kotoučů a hvězdic dvojkolí. Technické předpisy
Kolejová vozidla železniční. Surové a opracované obruče. Rozměry
Kolejová vozidla železniční. Pružnice kolejových vozidel. Technické dodací předpisy
Pružnice. Základní ustanovení
Kolejová vozidla železniční. Šroubovité pružiny válcové tlačné tvářené za tepla pro železniční kolejová vozidla. Technické podmínky
Šroubovité pružiny válcové tlačné pro železniční kolejová vozidla. Rozměry
Kolejová vozidla železniční. Tvar a rozměry objímek pružnic určených pro opravy vozidel
Tvar a rozměry pružnic určených pro opravy vozidel
Opěrky pružnic a pružnicových závěsů železničních hnacích vozidel. Rozměry
Kolejová vozidla železniční. Klíny pružnic. Tvar a rozměry
Příložka pružnice. Technické požadavky
Kolejová vozidla železniční. Táhlové ústrojí pro vozy rozchodu 1435 mm
Kolejová vozidla železniční. Spřahování kolejových vozidel s rozchodem 1435 mm. Směrnice pro rekonstrukce
Kolejová vozidla železniční. Šroubovka 380 kN
Kolejová vozidla železniční. Šroubovka 850 kN
Táhlové háky pro vozy o rozchodu 1435 mm
Nárazník s prstencovou pružinou 320 kN. Rozměrová norma
Kolejová vozidla železniční. Kompresory hnacích vozidel. Technické předpisy
Kolejová vozidla železniční. Dělené brzdové zdrže
Kolejová vozidla. Brzdové špalíky litinové pro železniční vozy. Technické požadavky, pravidla prověřování dodávek a metody zkoušek
Kolejová vozidla. Litinové brzdové špalíky železničních vozů. Typy a základní rozměry
Kolejová vozidla železniční. Botky zdrží. Technické předpisy
Kolejová vozidla železniční. Brzdový špalík. Typ 01, 01k-P 10, 01-P 14. Rozměry
Kolejová vozidla železniční. Brzdový špalík Typ 03, 03-P 10, 03-P 14. Rozměry
Kolejová vozidla železniční. Brzdový špalík. Typ 02, 02-P 14, 04, 07. Rozměry
Kolejová vozidla železniční. Brzdový špalík. Typ 010 U. Rozměry
Kolejová vozidla železniční. Klín. Rozměry
Kolejová vozidla železniční. Brzdový špalík. Typ O12 - P 14. Rozměry
Kolejová vozidla železniční. Botky brzdových zdrží osobních a nákladních vozů 1435 mm a 1820 mm. Základní rozměr
Kolejová vozidla železniční. Špalíky brzdových zdrží osobních a nákladních vozů. Rozměry
Kolejová vozidla. Držáky brzdových špalíků na kolejová vozidla
Kolejová vozidla železniční. Botky brzdových zdrží. Rozměry
Kolejová vozidla železniční. Klín s nosem. Rozměry
Kolejová vozidla železniční. Klín s okem. Rozměry
Kolejová vozidla železniční. Výztužná vložka brzdových špalíků
Kolejová vozidla. Vodítko stavěče odlehlosti zdrží
Kolejová vozidla. Oko tahadla samočinného odbrzďovače DAKO-OS1
Kolejová vozidla. Kotoučová nápravová brzda pro železniční osobní vozy s rozchodem 1435 mm. Typy, základní rozměry a technické požadavky
Kolejová vozidla. Pákové přestavovače. Technické předpisy - rozměry
Kolejová vozidla. Pouzdra brzdového tyčoví železničních vozů. Rozměrová norma
Kolejová vozidla. Stavěč odlehlosti zdrží. Typy SZ6, SZ10 a SZ12
Kolejová vozidla. Stiskací záklopka
Kolejová vozidla. Vzduchojemy kolejových vozidel. Technické předpisy
Kolejová vozidla. Spojkový kohout AKH
Kolejová vozidla. Ventil pro úpravu tlaku s tlumením
Kolejová vozidla. Vzduchojemy kolejových vozidel. Rozměry
Kolejová vozidla. Odbočnice
Kolejová vozidla. Odolejovače. Technické předpisy a rozměry
Kolejová vozidla. Prachojemy
Grafické značky k označování přístrojů v kabině strojvedoucího hnacích vozidel
Kolejová vozidla. Okna osobních vozů rozchodu 1435 mm. Typy, rozměry a technické požadavky
Vagóny a motorové vozy. Čelní posuvné dveře osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Technické požadavky
Vagóny a motorové vozy. Otočné skládací vstupní dveře osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Rozměry a technické požadavky
Vagóny a motorové vozy. Předsuvné vstupní dveře osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Rozměry a technické požadavky
Vagóny a motorové vozy. Uzavírací zařízení pro vstupní dveře osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Technické požadavky
Vagóny a motorové vozy. Blokovací zařízení pro vstupní dveře osobních vozů
Kolejová vozidla. Sedadla železničních osobních vozů délky 26,4 m. Typy, základní rozměry a technické požadavky
Kolejová vozidla železniční. Podokenní stolky
Kolejová vozidla. Zařízení pro zásobování vodou osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Technické požadavky
Napájecí hrdlo pro umývárny kolejových vozidel
Kolejová vozidla. Plnící hrdla motorových hnacích vozidel. Všeobecné předpisy a značení
Kolejová vozidla. Předpisy pro vnitřní vybavení kolejových vozidel. Elektrické osvětlení
Kolejová vozidla železniční. Vnější osvětlení hnacích vozidel
Vagóny a motorové vozy. Kohout čelní Js 50
Kolejová vozidla železniční. Požární ochrana při umístění spotřebičů pro lokální vytápění železničních kolejových vozů
Kolejová vozidla železniční. Olovník s flexonovou vložkou topenišť parních lokomotiv ČSD
Elektrická zařízení mechanických stojanových zvedáků s elektrickým pohonem
Elektrická trakční výzbroj vozidel. Vozidlové trakční tlumivky
Zásuvka pro posun elektrických hnacích vozidel
Názvosloví Českých drah
Vnější označení hnacích vozidel a vozů osobní dopravy
Vnitřní označení osobních a motorových vozů a elektrických a motorových jednotek
Hasící přístroje pro železniční kolejová vozidla
Profesní katalogové výpisy
Profesní katalogový výpis (Hf/K/KN)
Profesní katalogový výpis pro strojvedoucí
Profesní katalogový výpis pro vozmistra, vedoucího posunu, posunovače
Profesní katalogový výpis pro řidiče kolejových jeřábů NPP, dozorce depa, vedoucího posunu v DKV, posunovače v DKV, výhybkáře v DKV, signalistu v DKV, točnaře - čerpače, zaměstnance pro řízení drážních vozidel jen v obvodu DKV, tranzitéra - přípraváře
Profesní katalogový výpis pro strojvedoucí
Převzaté předpisy
Úmluva o výměně a používání osobních vozů v mezinárodní dopravě
S
Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru
Sei
Služební rukověti ČD
Popis brzd železničních vozidel
Popis a návod k obsluze elektrických topných systémů tažených osobních železničních vozů a jejich zvláštních spotřebičů
Příručka pro technickou službu vozovou - elektromechanik
Katalog osobních vozů 1977 - 2001
Schvalování nátěrových postupů pro povrchové úpravy železničních kolejových vozidel ČD
Služební rukověť k vazebním číselníkům SR 70-P, SR 72-P a SR 12(M)-P
Směrnice pro údržbu podvozků GP 200
Hnací vozidla ČSD
Číselník pracovních úseků
T
Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení
V
Provozně technický předpis pro železniční vozy
Předpis pro organizaci provozu v depech kolejových vozidel
Obsluha a údržba parních generátorů PG 500 a PG 500 S
Soubor organizačních a technologických postupů pro opravy parních lokomotiv v lokomotivních depech
Technologické normy ČSD. Údržba a opravy samočinného stavěče zdrží Stopex konstrukce Km
Technologické normy ČSD. Seřizování a zkoušení vstřikovacích čerpadel a vstřikovačů naftových motorů
Technologie oprav pensylvánských podvozků s prohnutými jhy
Technologické předpisy ČSD. Oprava kluzných ložisek železničních kolejových vozidel
Technologické normy ČSD. Trubky lokomotivního kotle. Výroba a oprava
Technologické předpisy. Vyměřování rámů vozů a podvozků
Technologické předpisy ČSD. Technologie oprav přídavných ventilů DAKO R a DAKO D vozového brzdového rozvaděče DAKO
Technologie opravy protismykového zařízení DAKO
Technologické normy ČSD. Údržba nápravových valivých ložisek se stahovacími pouzdry
Technologické normy ČSD. Údržba vozových nápravových válečkových ložisek s válcovou dírou
Technologické předpisy. Pružnice kolejových vozidel. Výroba a oprava
Technologické normy ČSD. Opravy brzdových kompresorů typu D a P
Technologické předpisy ČSD. Technologie opravy brzdových rozvaděčů DAKO
Předpis pro periodické opravy elektrických lokomotiv stejnosměrných
Předpis pro periodické opravy elektrických lokomotiv řady 130, 131, 150, 350
Předpis pro periodické opravy elektrických jednotek řady 451, 452, 460, 560
Předpis pro periodickou údržbu a opravy sběračů elektrických hnacích vozidel
Předpis pro periodické opravy elektrických lokomotiv posunovacích
Předpis pro strojvedoucí a pomocníky strojvedoucího parní trakce
Předpis o nouzovém svěšování vozidel.
Předpis o bezpečnostním dozoru na parní kotle (generátory) a tlakové nádoby na železnici
Periodické opravy motorových lokomotiv
Předpis pro opravy při vymývání a při vyvázání parních lokomotiv
Předpis pro střední opravy parních lokomotiv
Předpis pro hlavní opravy parních lokomotiv
Předpis pro opravy střídavých elektrických lokomotiv
Předpis pro periodické opravy motorových vozů
Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel
Předpis pro periodické opravy osobních vozů
Předpis pro provoz a obsluhu rychloměrů
Předpis pro údržbu rychloměrů a vyhodnocování jejich záznamů
Předpis pro opravy naftového motoru 12 PA 4- 185
Předpis pro opravy naftových motorů 6 S 310 DR a K 6 S 310 DR
Předpis pro opravy elektrických točivých strojů hnacích vozidel
Předpis pro údržbu a opravy akumulátorových baterií železničních kolejových vozidel
Předpis pro opravy hydraulických a třecích tlumičů železničních kolejových vozidel
Předpis pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek
Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel
Opravy trubkových nárazníků s prstencovou vzpruhou
Vyměřování rámů podvozků elektrických lokomotiv
Opravy podvozků osobních vozů řady Balm, BFalm
Technologické předpisy ČSD. Technologie oprav kardanového pohonu osvětlovacích dynam
Návod na obsluhu a údržbu osobních vozů série Bai
Technologické předpisy ČSD. Technologie oprav bezrozsochových podvozků
Předpis pro provoz elektrických jednotek řady 471
Defektoskopická služba při údržbě a opravách železničních kolejových vozidel
Předpis pro údržbu a opravy brzdových zařízení železničních kolejových vozidel
Předpis pro povrchové úpravy železničních kolejových vozidel
Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel
Předpis pro svařování železničních kolejových vozidel, jejich celků a komponentů
Předpis pro lokomotivní čety
Předpis pro organizaci údržby elektrických a motorových hnacích vozidel, osobních, vložených, přípojných a řídících vozů.
Z
Vybrané předpisy